Свилен Стефанов Генади Гатев Иван Кюранов Росен Тошев

 

Свилен Стефанов, Генади Гатев, Иван Кюранов и Росен Тошев са художници, които навлизат в художествения живот на София в началото на 90-те години. Тяхното творчество се свързва с една от най-известните арт групи от това време - XXL, както и с едноименната галерия, съществувала между 1996 и 2003. В общата картина на българското изкуство тази група е един от първите реални примери на независима художествена дейност извън рамките на организираното и предвидимо като развитие българско изкуство.

Настоящата изложба в галерия „Тереза Зиковска“ във Варна показва актуални произведения на авторите от този някога пределно провокативен артистичен кръг. Новите работи, които са включени в изложбата изглеждат доста различно от създадените в периода на 90-те, когато творчеството на авторите се свързва предимно с работа в областта на алтернативната материалност на концептуалното изкуство. И днес те се изразяват с разнообразни средства, но без да съществува предварително договаряне, акцентът неизменно пада върху живописта. Двете медии, които тук си делят пространството са живописта и фотографията. Фотографията присъства в работите на Росен Тошев и Иван Кюранов. И четиримата представени тук автори са създателите на магистърското ателие по концептуална фотография в Националната художествена академия. Същевременно те винаги са тествали съвременните възможности на живописта и тази днешна обвързаност има своята предистория, която води назад във времето към вече легендарната изложба „Нова българска живопис“ в галерия XXL през 1996 г., в която за пръв път ясно бе поставен въпросът за едновременното съществуване на концептуалната живопис, неоекспресионизма и постабракцията. В тази посока на мислене е ясно и защо тяхната живописна визия е усложнена, постигната чрез наситен семантичен пласт, процеждащ се зад материите, техниките и жестовите похвати.

Росен Тошев остава верен на фотореализма и съжителството между неговите образи и текстове продължава да е един от най-атрактивните мисловни и визионерски „прозорци“, отварящи се пред изкушения от обективната стойност на неговата майсторска четка зрител.

Генади Гатев създава геометрична абстракция, но само привидна. Зад плътна лакова повърхност се крие повече биология и антропология, а геометричните форми са диаграми на генетичния код на различните европейски народи. Това са визуализираните хаплогрупи на българите, германците и французите и един учен би разчел тези картини като научни табла, които обаче, по свой начин неизменно настояват да са живопис.

Свилен Стефанов работи с класическа маслена техника, като в неговите композиции се виждат (и могат да се прочетат) теми и парадоксални сюжети като тези за „романтиците погребващи концептуалист“ или за български художници, които (кой знае защо) възкресяват труп. Живописта му се отличава с хоризонтално разгъната композиция, ироничен поглед и включване на текст, в който винаги прозира втори смислов план (най-малко), който оставя зрителя в размисъл.

Иван Кюранов представя псевдоабстракция, която е базирана на акт на автоматично рисуване и неопоп-арт в живописта, като тези визуални тези не си противоречат. Той показва и фотографии, които поетапно разкриват многократно заснемане на китетичен процес. Тези образи са взети от стари сувенирни химикалки, в които при определен наклон се обличат и събличат красавици или плуват корабчета.

Всеки един от тези четирима автори има успешна артистична кариера. която съчетава с академичната работа. Техни произведения се намират в музеи и частни колекции. Време е творчеството им отново да бъде разгледано с по-обективен поглед, за да бъде подчертано мястото и значението им за развитието на съвременното българско изкуство. Съвсем закономерно е, че Националната галерия в София представи мащабна ретроспекция на група XXL (и в частност, на представените сега художници), открита през ноември миналата година. Авторите работят все по-активно с галерии извън страната и тази изложба е добър повод да срещнем публиката на Варна с винаги странната, индиректна и многопластова провокативност на Генади Гатев, Иван Кюранов, Росен Тошев и Свилен Стефанов.

Сузана Каранфилова
Куратор в Национална галерия, София