"Шепот" - Изложба на Тереза Зиковска

Вторник, 6 ноември 2012 г. от 18:00 ч.

"Шепот" - Изложба на Тереза Зиковска